Kursutbud

KURSER & FORTBILDNING INOM:


TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

TSS - tecken som stöd

Teckenspråk

Under hösten 2019 kan vi tyvärr inte erbjuda några öppna kurser

utan har endast uppdragsutbildningar.

TALKINGHANDS Tel: 0731-51 15 15   

E-post: rose-marie@talkinghands.se