Start

Kommunikation är grunden i allt samspel och lärande.

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera.

Ett sätt kan vara med hjälp av händerna.


TalkingHands erbjuder

- Skräddarsydda kurser, fortbildning,

handledning, konsultering inom TSS, TAKK och teckenspråk.


- Introduktions- och fortsättningsutbildning.


- Kvalificerade lärare med lång erfarenhet.


 

  

   

Plats

Vi kan hålla till i era befintliga lokaler eller så ordnar vi en lokal efter behov

och storlek på gruppen.   

TalkingHands

drivs av mig, Rose-Marie Falk, och jag har teckenspråk som mitt modersmål och har jobbat med utbildning, handledning, konsult-ering kring kommunikation inom TSS, TAKK och teckenspråk sedan 1995. För mig är det viktigt att ge olika möjligheter till kommunikation trots olika förmågor och förut-sättningar. Ett sätt kan vara med hjälp av händerna oavsett vad personen har för diagnos. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar eller frågor. 

Spara tid & gör det enkelt - låt TalkingHands komma till er!