TAKK

Tecken som AKK


Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.


TAKK är till för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. Det används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning. 

Behov av TAKK kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.  Källa: www.spsm.se