Teckenspråk

Teckenspråk

 

Teckenspråk är ett helt eget språk med egen grammatik, struktur och uppbyggnad. Det är ett visuellt och gestuellt språk. Dvs att när man uttrycker sig används händer, kropp och mimik och för att uppfatta språket används synen. Till de flesta ord finns det tecken men skulle det inte finnas kan man bokstavera. I teckenspråk används bl a genuina tecken där det finns en fast munrörelse som har en bestämd betydelse. Teckenspråk är erkänt som ett eget språk i Sverige och blev det år 1981.