TSS

TSS Tecken som stöd


Kärt barn har många namn...tecken som stöd, TSS, tecken till tal, teckenkommunikation, stödtecken eller tala med tecken. 

Olika begrepp men är samma sak. TSS används som ett komplement och stöd till talat språk. I en mening tecknas oftast ett ord eller två berooende på vad man vill förstärka men under samtalets gång och behov kan fler och fler tecken användas. Viktigt är att tecken som används är hämtade från teckenspråket.