TSS

KURSER & FORTBILDNING INOM:


TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

TSS - tecken som stöd

Teckenspråk

TSS Tecken som stöd


Kärt barn har många namn...Tecken som stöd, TSS, Tecken till tal, Teckenkommunikation, Tala med tecken eller Tecken som AKK.

Olika begrepp men används på samma sätt. Dvs att tecken används som ett komplement och stöd till talat språk. Man tecknar oftast det viktigaste i meningen men under samtalets gång och behov kan fler och fler tecken användas. Det viktigaste är att alla tecken som används är hämtade från teckenspråket.TALKINGHANDS Tel: 0731-51 15 15   

E-post: rose-marie@talkinghands.se